Nový export pro realitního správce - na server avízo.cz

Náš program pro realitní kanceláře umí nově exportovat nemovitosti na server avizo.cz.

Podporujeme statistiky ze serveru ČeskéReality.cz

Realitní správce nově umí načítat návštěvnost nemovitostí našich klientů na serveru ceskereality.cz. Funkci průběžně aktivujeme všem stávajícím klientům zdarma.

Údaje o PENB jsou nově v realitním správci povinné

Zajistili jsme, že jsou údaje o PENB bytů a domů nově v realitním správci povinné (dle zákona).

Další export z realitního správce

Realitního správce jsme naučili nově exportovat i na server RealityNaDosah.cz

Přehled o makléřích

Do realitního makléře jsme připravili další způsob jak kontrolovat aktivitu makléřů.

Další export z realitního správce - realbonus.cz

Další místo kam realitni-spravce.cz nově exportuje je server realbonus.cz

Další export z realitního správce

Další místo kam realitni-spravce.cz nově exportuje je server realitynabidka.cz

Další export v realitním programu

Je dokončen další exportní můstek v realitním správci: nově na server realitycechy.cz.

Nový export v realitním správci

Dokončili jsme další exportní můstek v realitním správci, nově exportujeme i na server realcity.cz

Nemovitosti nově sledují aktivitu makléře

Program pro realitního makléře nově sleduje jednotlivé akce u nemovitostí. Lze tak sledovat například typickou délku prodeje, změny jednotlivých makléřů a podobně. Na grafických výstupech budeme ještě pracovat.

Další export pro realitního správce je dostupný

Dalším - již dvaadvacátým - exportem v realitním správci je export na realitní portál realpress.cz. Exporty poskytujeme v realitním správci zcela zcela zdarma.

Upravili jsme kartu nemovitosti: zákazy exportů

Upravili jsme v realitním správci kartu nemovitosti tak aby se zákazy exportů dělali snadněji.

Upravili jsme kartu nemovitosti - makléře, majitele a kupujícího

Upravili jsme kartu nemovitosti u realitního správce aby byla přehlednější: konkrétně makléře, majitele a kupujícího

Výpočet toho zda se Vám portál vyplatí

Do realitního správce jsme přidali sekci, ve které si naši klienti snadno spočtou zda se jim inzerce na portálu vyplatí.

Další export pro realitního správce je dostupný

Dnes jsme na realitním správci uvolnili další exportní můstek a to na portál reality123.cz

Realitní správce umí Bazoš.cz

Naučili jsme realitního správce exportovat na reality.ba­zos.cz:http://reality.bazos.cz/.

Podporujeme export zahraničních nemovitostí

Klienty používaný realitní sw jsme rozšířili o export zahraničních nemovitostí na některé realitní servery, které zahraniční nemovitosti podporují.

Hromadné a přehledné statistiky na jednom místě

Realitní program postupně rozšiřujeme i o hromadné a přehledné statistiky nemovitostí. Aktuálně až tři roky zpětně.

Přidali jsme statistiky přímo k nemovitostem

Náš realitní program rozšiřujeme o statistiky přímo u nemovitostí - a to i zpětně - nejméně o tři roky (pokud se vůbec tak dlouho něco prodává ;o) ).

Doplnili jsme informaci o typech pronajatých pokojů

Do realitního programu jsme doplnili informaci o typu pronajímaného pokoje.

Zavedli jsme původní cenu u nemovitostí

Klienti mají nově možnost do svých webů použít i informaci o původní ceně nemovitosti.

Dokončili jsme přehled zakázaných exportů

Dokončili jsme v realitním správci sekci s přehledem zakázaných exportů.

Nový exportní můstek - DomyBytyPozemky.cz

Do realitního správce jsme vytvořili nový exportní můstek: DomyBytyPozemky.cz

Nový exportní můstek - Inzerce-Realit.com

Program realitní správce jsme rozšířili o další exportní server: Inzerce-Realit.com

Nový exportní můstek - Videobydlení.cz

Program realitní správce jsme rozšířili o další exportní server: VideoBydlení.cz

Nový exportní můstek - NejlevnějšíRealitka.cz

Realitního správce jsme rozšířili o další exportní server: NejlevnějšíRe­alitka.cz

Podpora zahraničních nemovitostí

Náš realitní správce jsme naučili zahraniční nemovitosti. Jejich podporu jsme přidali i na weby všech našich klientů.

Realitní kanceláře mají zase o něco jednoduší život

Přidali jsme realitním kancelářím možnost ukládat si interní informace přímo k nemovitostem.

Čtrnáctý exportní můstek je spuštěný

Realitním kancelářím využívající realitního správce jsme zveřejnili čtrnáctý exportní můstek - tentokrát na server blackreality.cz.

Aktualizace exportu na realitymix.cz

Jen vytvořit export nestačí, je nutné exporty udržovat aktuální. Dnes jsme dorovnali export na server realitymix.cz k aktuální verzi.

Další export na světě: export na JihoceskeNemovitosti.cz

Na vyžádání jsme zprovoznili další export, tentokrát na portál jihoceskenemo­vitosti.cz.

Další export z realitního správce: tentokrát na kup-nemovitost.cz

Dalším exportním můstkem je server Kup nemovitost, kde mají klienti inzerci zdarma (první dvě fotografie u nemovitosti).

Další export na světě: export na RealitniEso.cz

Zprovoznili jsme další export, tentokrát na portál RealitniEso.cz

Export nemovitostí na RealHit.cz

Zprovoznili jsme pro naše klienty export nemovitostí na portál RealHit.cz.

Nový prvek v administraci PolyWebAdmin

V administraci jsme udělali zatím první verzi nového prvku: odkazového boxu - zatím ladíme jeho přesnou podobu.

Upravili jsme zadávání videí u nemovitostí

Upravili jsme vzhled u zadávání nemovitostí. Nově je mnohem více přehledné a informativní.

Nové rozšíření PolyWebAdminu - přidejte si flash

Klienti si ode dneška mohou sami nahrávat flash (swf) na své stránky.

Upravili jsme exporty na realitní servery

Provedli jsme některé změny na exportních můstcích - komerční nemovitosti mají dnes mnohem lepší zacílení na cílových realitních serverech.

Přidali jsme možnost porovnat stavy nemovitostí

Pro klienty jsme přidali zdarma možnost porovnat si online stav na realitních serverech. Připravujeme širší podporu na více serverech.

Realitní správce umí další nový export - dobre-nemovitosti.cz

Přidali jsme do realitního správce nový export - na server dobre-nemovitosti.cz

Realitní správce je připraven na vyhlášku o energetické úspornosti budov

Připravili jsme realitni-správce.cz na novou vyhlášku o energetické úspornosti budov ( 148/2007 Sb. ). Postupně budeme přidávat tuto položku i realitní servery, které se k této povinné vyhlášce přidají.

Nahradili jsme export reality.idnes.cz za novější verzi

Nová verze exportu realit na server reality.idnes.cz je především rychlejší.

Možnost neexportovat na realitní servery

Rozšířili jsme „možnost neexportovat nemovitosti“ na všechny exportní servery.

Soubory a přílohy u nemovitostí

Na opakované žádosti jsme zpřístupnili možnost přidávat k nemovitostem různé dokumenty: územní plány, pdfka s nákresy, smlouvy atd… A to veřejně i neveřejně.

Rozšířili jsme možnost zakázání exportu na sreality.cz

Na přání na přání klienta jsme přidali možnost zakázat export konkrétní nemovitosti na server sreality.cz.

Upravili jsme pravidla exportu

Neustále zvyšujeme počet serverů kam půjde exportovat. Kvůli pravidlům na dalších serverech jsme omezili možná jména zakázek u nemovitostí.

Rozšířili a upravili jsme pdf tisky nemovitostí

Rozšířili jsme výstupy pdf tisku nemovitostí o další dva typy. Tisknutí nemovitostí na vývěsku nemůže být jednodušší - lze vytisknout libovolné množství nemovitostí najednou.

Přidali jsme možnost označovat si TOP nabídky

Vedle exkluzivity mají nově realitní kanceláře možnost označovat nemovitosti jako TOP - doporučené.

Povolili jsme změnu typu nemovitosti

Protože se nám od klientů opakovaly dotazy, typu »jak z bytu udělám rodinný dům?«, naučili jsme tedy realitni-spravce.cz změnu typu nemovitosti.

Reporty o změnách v nemovitostech

Zpřístupnili jsme realitním kancelářím reporty, kde se zapisují veškeré změny u nemovitostí (přidání, klonování, editace, mazání, export, import = zkrátka vše).

Automatický export starších nemovitostí

Realitni-spravce.cz se nově k automatickým exportům změněných nemovitostí naučil i auto-export starších nemovitostí (Aby nezmizely na realitních portálech jako zastaralé).

Bonusový program je dokončen

Dokončili jsme bonusový program, který klientům umožní na svých stránkách mít bonusový program pro své zákazníky.

Export nemovitostí na idnes.cz je hotový

Realitni-spravce.cz už umí exportovat nemovitosti i na idnes.cz

realitni-spravce.cz nyní nově umí spolubydlení

Naučili jsme realitního správce evidovat zda je byt určen pouze ke spolubydlení.

Upravili jsme realitni-spravce.cz tak aby akceptoval nová pravidla na Sreality.cz

Server Sreality.cz upraví od 18.9.2012 pod­mínky používání, takto: „…povinné položky (kromě ceny, popisu a platnosti inzerátu) bude možné modifikovat maximálně po dobu 3hodin po importování inzerátu“. Na změnu jsme dnes připravili i náš realitni-spravce.cz.

Testujeme export nemovitostí na reality.idnes.cz

Dalším exportem kam bude realitni-spravce.cz exportovat bude server idnes.cz. Dnes testujeme kvalitu exportu.

V úpravě nemovitostí lze přímo již vkládat prodávající a kupující

Přidávat kontakty na prodávající a kupující osoby lze již přímo v kartě nemovitosti.

Sjednocujeme design administrace: článek

Editace a náhled článku teď dostal nový design - stejný jako všechny ostatní části systému. Přetahovat jednotlivé boxy (odstavce, nemovitosti, galerie) lze již jen pomocí myši.

Zobrazit část webu jen někomu? Žádný problém!

Chcete mít na Vašem webu obsah přístupný jen pro někoho? S PolyWebAdminem žádný problém. Omezení lze nastavit pro každou složku a článek.

PolyWebAdmin umí i aplikace na Facebooku

Chcete mít své nemovitosti, ubytování či zájezdy na facebooku? Ve své grafice a svém podání? Není problém, i toto PolyWebAdmin v základu umí. Dnes jsme tomuto způsobu propagace vylepšili některé možnosti.

Na webech klientů lze mít i registrace

Potřebujete mít možnost na svém webu registrovat uživatele? Například kvůli skrytému obsahu, soutěžím, či bonusovému programu. Administrace to již umí - klienti mohou na svých stránkách mít registrace pro uživatele.

Upravili jsme design kategorií

Vylepšili jsme design kategorií. Více se podobají ostatním prvkům v administraci a navíc lze jednotlivé části zabalovat. (Například ty méně důležité).

Automatický export nemovitostí

Drobnost, která jistě potěší. Všimli jsme si, že někteří klienti občas zapomenou nemovitost vyexportovat. Nově se o to - místo nich - stará automat.

Změna vodoznaku u nemovitostí: i zpětně

Uchováváme originály všech nahraných fotografií. Pokud klient chce změnit vodoznak u fotek i zpětně - není to sebemenší problém - stačí nahrát nové logo, systém sám všechny fotky u nemovitostí přegeneruje.

Export dat do Excelu

U většiny výpisů dat (ubytování, reality, zájezdy, kontakty, atd…) jsme přidali možnost data exportovat do Excelu.

Nové přihlášení pro makléře

Pro makléře a zaměstnance realitních kanceláří jsme udělali novou přihlašovací stránku se specifickými možnostmi.

Přidána podpora dalšího diskusního serveru

Zakomponovali jsme do PolyWebAdminu další prvek - podpora diskusního systému disqus.com.

Další možnosti v zájezdech

Po poradě s klientkou jsme rozšířili administraci zájezdů o další položky. Administraci zájezdů aktuálně používá již druhý klient.

Nový modul pro správu zájezdů - podruhé

Ještě jedna fotografie ze včerejšího nového modulu - tentokrát vidíte otevřený konkrétní zájezd.

Nový modul pro správu zájezdů

Připravili jsme pro své klienty nový modul pro správu zájezdů a exkurzí. Takže máme k správě nemovitostí, ubytování a webů dalšího sourozence.

Kopírování nemovitostí zpřístupněno

Realitní kanceláře mohou již své nabídky kopírovat. Což se hodí například ve větších developerských projektech.

Editace kontaktů na webu dostala změněna

Editace kontaktů na webu (vizitkovník) pokročil do nové verze - byl zpřehledněn a byla přidána podpora fotografií.

Sreality přidali nové prvky - my také

Sreality.cz dnes přidali do svého exportu několik nových prvků týkajících se ceny. My také.

Články lze již zařazovat do akcí

Jednotlivé články již měli možnost se zobrazovat od-do. Nově je lze zařadit i do akce (od-do). Například o nějaké události může klient informovat rok, ale proběhne jen v určitě dny.

Kontrola správnosti exportů nemovitostí

Takto vypadá nová kontrola správnosti vyexportovaných dat. Nic neunikne.

Nové kontakty

Upravili jsme kontakty - nyní lze kontakty zadávat do vícero kategorií.

Formulář na ovládání ubytovacích kapacit

Takto si mohou naši klienti upravovat termíny a ceny ubytovacích kapacit. Pěkně všechno na jednom místě.

Jednoduchá úprava turnusu

Do administrace přibyly položky pro jednoduché naplánování turnusů na pronájem ubytování.

Nové zadávání lokalit

V nemovitostech či v ubytovacích kapacitách (a připravujeme další), lze zadávat lokalitu ještě snazším způsobem - pomocí výběrových políček. Mapa pak sama ukazuje vybranou oblast - a naopak, při kliku do mapy se předvyplní požadované políčka.

Další práce s videi pro realitní kanceláře

V administraci, (kde si klienti spravují nemovitosti) dnes přibyla další možnost. A to přidávat si videoprohlídky nemovitostí (případně spojenou s autorizací návštěvníka přes sms). Další rozšíření funkčnosti a navázání na videorealit.cz se připravuje.

Připravujeme další rozšíření - ubytování

Takto vypadá nová část administrace - editace a správa ubytovacích kapacit. Klienti si zde mohou editovat své objekty ke krátkodobým pronájmům.

Nový prvek do administrace

Na přání jsme změnili vybírání vícero položek. Místo prvku, kde si klienti měli možnost vybírat z rozbaleného menu, mají nově zaškrtávací boxy. Tak ať slouží.

Realitní kanceláře již mohou k nemovitostem přidávat videa

Přidali jsme do administrace možnost přidávat video k nemovitostem (videošoty). Prozatím jen jedno, v budoucnu přidáme podporu více videí.

PolyWebAdmin 0.33

Další verze PolyWebAdmina zasahuje především do grafiky

PolyWebAdmin 0.32

Další - tentokrát velmi rozsáhlá - verze PolyWebAdmina je na světě.

PolyWebAdmin 0.31

Další verze Poly Web Admina je na světě

PolyWebAdmin 0.3

PolyPress se přejmenoval na PolyWebAdmin a vstoupil do další fáze svého vývoje.

PolyPress - verze 0.21

Dnes vyšla další verze PolyPressu s označením verze 0.21. Zaměřuje se především na práci s obsahovými prvky a šablonami.

PolyPress - verze 0.2

Po delší době – a logicky i větším objemu prací – vychází Polypress verze 0.2 . Podrobnosti o tom, co je nového naleznete v článku.

PolyPress - verze 0.12

Dnes vyšla další – opět neveřejná verze PolyPressu s označením verze 0.12. Seznam změn naleznete v článku.

PolyPress - verze 0.11

Dnes vyšla další – neveřejná verze PolyPressu s označením verze 0.11. Seznam změn naleznete v článku.

PolyPress - verze 0.1

Tak první neveřejná verze PolyPressu je tu. Zatím toho umí celkem málo – přesto ale dost pro základní používání a užití. Podívejte se na seznam změn

PolyPress - nový publikační systém

Asi se ptáte, proč jsme se rozhodli vyvíjet zbrusu nový redakční a publikační systém, když jich je k dispozici – placených i zdarma – mnoho? Proč jsme se rozhodli k takovému – zdánlivě zoufalému kroku? Co nás k tomu vedlo?

Máte zájem o spolupráci?

* Vaše jméno:
* Váš email:
* Váš telefon:
* Text zprávy:

PolyWeb s.r.o.
Čechova 1466/45
České Budějovice 6
370 01

Tel: 733 792 990
E-mail: info@polyweb.cz

IČO: 28136187
DIČ: CZ28136187

© 2011 - 2021 Polyweb.cz s.r.o., design: jirak, All Right Reserved | s kým spolupracujeme